harley davidson

Registerbeskrivningen

Registerbeskrivningen daterad 25.1.2011 är i enlighet med föreskrifterna i personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1. Registerförare

Harley-Davidson Club Finland ry. Helsingfors

2. Person eller kontaktperson som har handhar registerärenden

Föreningens medlemsregisterskötare
jasenrekisteri@hdcf.fi, telefon 040 139 7339

3. Registrets namn

Medlemsregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifter om föreningens medlemmar införs i registret. Uppgifterna används för riktad information till föreningens medlemmar och för identifiering av medlemmarna på föreningens tillställningar.

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter om medlemmarna införs i registret:

  • förnamn och efternamn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • kön
  • födelsetid
  • medlemmens motorcykelmärke, modell och registernummer samt stilriktning

6. Informationskällor

Medlemmens egna anmälningar.

7. Överlåtelse av uppgifter

Uppgifterna överlåts inte vidare åt tredje person.

8. Skydd av registret

För att en medlem ska kunna bläddra i registret på webbsidan krävs användar-id samt lösenord.