harley davidson

H-DCF

HARLEY-DAVIDSON CLUB FINLAND ry är en Harley-Davidson-märkesklubb som grundades år 1980. Syftet med klubben är att upprätthålla och utveckla Harley-Davidson-intresset i Finland och hålla kontakt med utländska entusiaster och organisationer inom branschen. Klubben har mer än 6600 medlemmar.

H-DCF arrangerar rally- och välgörenhetskörningar, utställningar och kvällsevenemang samt ger trafikutbildning. Varje år arrangeras sju riksomfattande evenemang och förutom dem ett flertal mindre regionala träffar. Det största årlig evenemanget är H-DCF International Rally, det s.k. Harrika-rallyt, i vilket cirka 1000–2000 entusiaster från hela Europa deltar.

I medlemsavgiften ingår Harrika-tidningen som utkommer fyra gånger i året, och den årliga H-DCF-kalendern. I tidningen publiceras klubbmedlemmarnas egna artiklar samt produkttester som ordnas för tidningen, i tidningen informeras även om aktuella frågor och evenemang såväl inhemska som utländska. Genom tidningen får man information om olika medlemsförmåner och andra saker som gynnar medlemmarna.

H-DCF deltar även aktivt i den internationella verksamheten. Klubben är grundande medlem i FH-DCE (Federation of H-D Clubs Europe). Via denna kanal bevakas entusiasternas intressen inom vidare ramar och man håller kontakt med de europeiska systerklubbarna.

Klubben är öppen för alla som äger en H-D. Verksamheten baserar sig på medlemmarnas frivilligarbete och den finansieras med intäkter från medlemsavgifter samt med medel som har inkommit från utställningar och evenemang. Klubbens verksamhet är inte vinstbringande, utan alla intäkter används för drivande av verksamheten.