harley davidson

Distriktfördelning

Harley-Davidson Club Finland är uppdelad i 12 distrikt i Finland. (Distrikt 0 är det egna distriktet för utomlands bosatta finländare)

DISTRIKTCHEFER:
1. Nylands Tomi Ahto
040 557 0455, chapter1@hdcf.fi
2. Åbo och Björneborgs Niina Remes
0400 433 125, chapter2@hdcf.fi
3. Tavastlands Ari Lehtola
0440 580 839, chapter3@hdcf.fi
4. Vasas Jaakko Tolkki
0400 861 049, chapter4@hdcf.fi
5. Kymmenes Ilkka Jantunen
0400 226 523, chapter5@hdcf.fi
6. St. Michels xxx
xxx, chapter6@hdcf.fi
7. Mellersta-Finlands Henri “Elmo” Elomaa
050 306 7224, chapter7@hdcf.fi
8. Kuopios Jani Tynnyrinen
040 727 7600, chapter8@hdcf.fi
9. Norra-Karelens Jarno Lehikoinen
050 355 2147, chapter9@hdcf.fi
10. Uleåborgs Harri Haataja
050 442 6084, chapter10@hdcf.fi
11. Lapplands Taina Mikkola
050 541 2373, chapter11@hdcf.fi
12. Ålands Egert Johansson
0500 956 190, chapter12@hdcf.fi
0. Utrikes Sami Dufva
+43 (0)699 181 997 12, chapter0@hdcf.fi

aluekartta