Bli medlem

Fyll noggrant i alla fält i medlemsansökan.

Kom också ihåg att fylla i alla efterfrågade uppgifter om din motorcykel. Utan dem kan vi inte behandla din ansökan!

Viktigt:

  • telefonnumret i formatet +358xxxxxx, dvs. internationellt format
  • textuppguppgifterna (namn, adress osv.) med stor begynnelsebokstav, i övrigt med små bokstäver
  • postnumret med bara fem siffror (om det är ett finskt postnummer)
  • födelsetiden i datumformat (inte personbeteckning)
  • samtliga uppgifter om motorcykeln är obligatoriska, också registernumret
  • fyll i registernumret med stora bokstäver (siffror som siffror)

Anslutningsavgiften är 45,00 euro och den inkluderar medlemskapet för det innevarande kalenderåret.

Därefter är årsavgiften 45,00 euro.

Ansökningsformuläret hittar du här.